Niang Lam Kim (Kikim)

Written by Super User. Posted in Our Ministers

ကၽြန္မနာမည္ ေညာင္းလမ့္ကိမ္(ကီးကိမ္) ၿဖစ္ပါသည္။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ သာယာရြာမွာ ၂၉ မတ္လမွာ ေမြးပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးမွာ အေဖ ဦးနန္ဇခိုင္ႏွင့္ အေမ ေဒၚက်င္းလ်န္က်ိန္တို႕ၿဖစ္ၿပီး ေမာင္ႏွမ (၆)ေယာက္မွ အႀကီးဆံုး ၿဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားက သာယာရြာ ေအဂ်ီအသင္းေတာ္မွာ အမႈေတာ္ ေဆာင္ေနပါတယ္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေမြးၿခင္း (born again) ခံရတဲ့အခါမွာ ကြ်န္မရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းကို ခံစားရၿပီး ေယာ ၂၁း ၁၅-၁၉ မွာ သခင္ေယရႈက Peter ဆီမွာ ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့သိုးတို႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဆိုတဲ့ စကား ၿဖင့္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မကို စကားေၿပာတဲ့အခါ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအေဖက အမႈေတာ္ေဆာင္ ၿဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေဖ့လစာက အရမ္းနည္းလို႕ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ပညာသင္ရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဆယ္တန္းေရာက္္တဲ့အခါ ကၽြန္မဆုေတာင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခုက `ကိုယ္ေတာ္ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿမင္ခြင့္ေပးပါ။ ဆယ္တန္းေအာင္ရင္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ၿပီး အမႈေတာ္ေဆာင္မယ္´ ဟုၿဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေႀကာင့္ ဆယ္တန္း ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ၿမင္ခြင့္္ရရွိၿပီး FGBTC မွာပဲ ကိုးလသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ အသင္းေတာ္ရဲ႕၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း အစီစဥ္မ်ားေႀကာင့္ ကိုယ္ေတာင္အလိုေတာ္ရွိရင္ ဒီအသင္းေတာ္မွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးပါလို႕ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ အတိုင္းပဲ (၉)လ ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ အသင္းေတာ္မွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ ေခၚဖိတ္ၿခင္းကို ခံရ၍ ၂၀၀၅ ဇူလိႈင္၁၇ မွစ အမႈေတာ္ေဆာင္ရင္း အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႀကားခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕လမ္းဖြင့္ေပးမႈေႀကာင့္ ၂၀၁၁မွ ၂၀၁၃ အထိ Myanmar Evangelical Graduate School of Theology (MEGST) ေက်ာင္းမွာ Master of Divinity (M.Div) ကို တက္ေရာက္ ေအာင္ၿမင္ခြင္႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ယခုလက္ရွိမွာ ကၽြန္မက လိႈင္သာယာၿမိဳ.နယ္ ေညာင္ရြာ ဧ၀ံေဂလိတာ၀န္ခံ အၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေၿမတာ၀န္ခံ (သို႕) Homecell တာ၀န္ခံအၿဖစ္ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။
ဧ၀ံေဂလိစခန္းမွာေတာ့ ကၽြန္မႏွင့္အတူ ဆရာႀကီး ဦးထန္ရွန္မုန္တို႕မိသားစုႏွင္႔ ဆရာမ ဂ်က္စမင္းစာရာတို႔ အပတ္စဥ္ အပတ္တိုင္း သြားေရာက္ေ၀ငွႀကပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သီခ်င္းႏွင့္ က်မ္းစာမ်ားကို (၂)ေနရာမွာ
သင္ႀကားေပးေနပါတယ္။ စေနေန႕တိုင္း Home Church Service ျပဳလုပ္ၿပီး ယံုႀကည္သူမ်ားရဲ.ေတာင္ဆိုမႈေႀကာင့္ Sunday Worship Service ကိုလည္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး အပတ္တိုင္း လူအေယာက္ (၃၀)၀န္းက်င္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေဟရွာယ ၄၀း ၃၁မွာ ထာ၀ရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူတို႕မူကား အားျပည့္ရမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ လူေတြကို ေမွ်ာ္လင့္မယ္၊ ခိုလံုမယ္၊ အားကိုးမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ စိတ္ပ်က္တဲ့အခ်ိန္ ရွိေကာင္းရွိနိုင္တယ္။ သို႕ေသာ္ ထာ၀ရဘုရားကို အၿမဲေေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူေတြြအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ပ်က္စရာ ရလဒ္ႏွင့္ အဆံုးမသတ္ရပါဘူး။ ခ်ိန္းခ်က္တဲ့အခ်ိန္မွာ အားၿပည့္ရမွာပါ။(ေယရမိ ၁ၚ၁၁-၁၂၊ ဟဗကဳ ၂း ၃)။

အဆံုးသတ္အေနနဲ႕ ကၽြန္မရဲ႕အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဆုေတာင္းျခင္းမွအစ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ ကူညီေပးၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ယံုႀကည္သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္သည္ သိသာေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ား သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအေပၚမွာ ခ်ေပးသြန္းေလာင္းပါေစ၊ အာမင္။

Worship Services

  Myanmar (Main)
 • 9:00 AM to 1:00 PM
  Zomi
 • 1:00 PM to 4:00 PM
  Emglish
 • 5:00 PM to 7:00 PM
  Youth (Saturday)
 • 1:00 PM to 3:00 PM
  Women (Saturday)
 • 10:00 AM to 12:00 PM
  Church School
 • 9:00 AM to 1:00 PM (in main Service)

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

 • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
 • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
 • English service: 5:00 pm to 7:30 pm