Mang Khan Lian Thang Kim (Sya Thangkim)

Written by Super User. Posted in Our Ministers

ဆရာထန္ကိမ္းသည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ေမလတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုေခတ္က တရား၀င္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္အဖမ္းခံရကာ၊ မေလးရွားေထာင္တြင္က်ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ေထာင္အေတြ႕အၾကံဳတြင္ပင္ တံုလႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့ရၿပီး၊ ပြဲစားမ်ားက ငါးဖမ္းသေဘၤာတြင္ ေရာင္းစားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဒီလိုႏွင့္ (၈)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီးဘုရားေက်ာင္းတြင္၄င္း၊ အစာေရွာင္ခ်ိန္တြင္၄င္း၊ အသင္းေတာ္က အထူးဆုေတာင္းခဲ့ၾကရသည္။

 

အားလံုးက ထန္ကိမ္းေသၿပီလို႔သာ ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူ၏ဖခင္က ထန္ကိမ္းမေသဘူး ဟူေသာ စိတ္ခ်မႈတစ္ခုကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ကေပးခဲ့သည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကလဲ မယံုၾက။ ဖခင္သည္ မိသားစု ဆုေတာင္း ခ်ိန္တိုင္း "ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔သား ေမာင္ထန္ကိမ္းေပၚမွာ" ဟု
အျမဲေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဖခင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေမာင္ထန္ကိမ္းအတြက္ ေကာင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ သေဘာၤ Captain ၏လူယံုဘ၀ျဖင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတြင္ ဘုရားက မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့သည္။ တဖန္ အိမ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္ရကာ အိမ္ျပန္ရန္ သူေဌးထံ ပိုက္ဆံေတာင္းၾကည့္ရာ လံု၀မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 3000RM ေပးပါသည္။ တကယ္ဆို သာမန္သေဘၤာသားမ်ားမွာ ပိုက္ဆံကိုင္ခြင့္မရွိၾကေပ။ ထိုအခါ ဘာမွမစဥ္စားေတာ့ပဲ ည၁၂နာရီတြင္ ဆိုင္ကယ္ငွားကာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေရာက္လာၿပီး သခင္ေယရႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံလာကာ အသက္တာစတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ေယရႈႏွင့္အတူ ဘ၀သစ္စတင္ကာ FGBTC, FGSM ေက်ာင္းသို႕စတက္ခဲ့သည္။ ဒီလိုႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အသက္တာ တစ္ျဖည္းျဖည္းရင့္က်က္ေစကာ အမႈေတာ္ျမတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာေတြကိုလည္း ခိုင္မာေစခဲ့ပါသည္။

ဖခင္ U Gin Do Thang မခင္ Daw Luan Khan Vung တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဖခင္မွာ ယခု FGA အသင္းေတာ္ပိုင္ကားကို ေမာင္းေနပါသည္္။ ညီအကိုေမာင္ႏွမ(၄)ေယာက္ရွိၿပီး အားလံုးဆံုးသြားၾကၿပီး ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္သာ က်န္ပါသည္္။ ၂၀၀၄ ဧၿပီလမွာ ဆရာမ Lun Cing ႏွင့္ အိမ္ေထာက္ျပဳပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ေထာင္ျပဳရက္ႏွင့္ ေမြးေန႔က တူေနပါတယ္။ ဧဇက္ကဲ့သို႔ ခ်င္းထံုးစံအတိုင္း အေမဘက္ကဦးေလး၏ သမီး (Nu Neute) ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္ေပးသည္္။ ထိုအရာအတြက္ အထူးေက်နပ္မိပါသည္။ ဘုရားကိုလဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ီးမြမ္းေနမိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္ဇနီးကေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ Master (M.Div) ၿပီးေနပါၿပီ။

Full Gospel Assembly တြင္ ေဖဖ၀ါရီ (၈)ရက္၊ ၂၀၀၆တြင္ အစမ္းခန္႔ အမႈေတာ္စတင္ထမ္္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂)ရက္၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ေထာက္ၾကံ့ ဧ၀ံေဂလိနယ္ေျမမွာ အထူးပါ၀င္ထားၿပီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ အလံုမွာလည္း ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္
Home cell တာ၀န္ခံအျဖစ္ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။

 

Worship Services

  Myanmar (Main)
 • 9:00 AM to 1:00 PM
  Zomi
 • 1:00 PM to 4:00 PM
  Emglish
 • 5:00 PM to 7:00 PM
  Youth (Saturday)
 • 1:00 PM to 3:00 PM
  Women (Saturday)
 • 10:00 AM to 12:00 PM
  Church School
 • 9:00 AM to 1:00 PM (in main Service)

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

 • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
 • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
 • English service: 5:00 pm to 7:30 pm