slide 1

 

ကျမ်းစာထဲက ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း

Written by Super User. Posted in Knowledge Articles

ကောင်းကင်တမန်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ တာဝန်မှာ အဓိကအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း၊ ယုံကြည်သူများဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်တမန်များကို အသုံးပြုပြီးအဖြေပေးခြင်း  (ဒံ ၉း၂၀-၂၂၊ တမန် ၁၂း၅၊၇၊၁၂)၊ ဖွင့်ပြခြင်း (ဒံ ၉း၂၀-၂၂-ဣသရေလလူမျိုး၏အနာဂတ်ကို ဖွင့်ပြသည်)၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပြောပြခြင်း (လုကာ ၁း၁၉၊ ၂၆-၃၀) ဘုရားသခင်ထံမှ လမ်းပြမှုကို ပေးခြင်း (မဿဲ ၁း၂၀-၂၁။ တမန် ၁ဝး၁-၈၊ ၈း၂၆) နှင့် အိပ်မက်နှင့် ရူပါရုံကို အနက်ပြန်ပေးခြင်းဟူ၍ (၆)မျိုးတွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပထမဆုံးဖေါ်ပြသော ကောင်းကင်တမန် သည် ခေရုပ်ဗိမ် (Cherub/Cherubim) ဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ ၃း၂၄၊ ယေဇ ၁း၄-၁၈၊ ၁ဝး၁၄-၁၅) ခေရုပ်ဗိမ်ကောင်းကင်တမန် တို့၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ဖေါ် ပြရခက်သည်။ မျက်နှာလေးခု၊ အတောင်လေးခုရှိသည်။ ယေဇ ၂၈း၁၃-၁၄က လူစီဖါကို ခေရုပ်ဗိမ်ဟု ခေါ်သည်။ တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ပုံစံမတူပါ။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် မျက်မှောက်တော်နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ဆာလံ ၉၉း၁၊ ခေရုပ်ဗိမ်အလယ်တွင် ကျန်းဝပ်သော ဟူ၍၄င်း၊ ထွက်မြောက် ၂၅း၁၈-၂၀၊ "ထို ခေရုပ်ဗိမ် နှစ်ပါးကို သေတ္တာပုံးကိုယ်ထဲကထုတ်၍သေတ္တာဖုံးအပေ၌ တစ်ဖက်တစ်ပါးစီလုပ်ပြီးလျှင်" ဟူ၍လည်းကောင်း၊  ယေဇ ၁ဝး၁၈။ "ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် အိမ်တော်တံခါးခုံမှ ရွေ့၍ ခေရုပ်ဗိမ်အပေါ်မှာ တည်လေ၏" ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။

 တဖန် သမ္မာကျမ်းစာ ထဲက တွေ့ရှိရသောကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားမှာ ကောင်းကင်တမန်သရပ် (Seraph/Serephim) တို့ဖြစ်ကြသည် (ယေရှာ ၆း၂-၃၊ ၆-၇)။ ယေရှာ ၆း၂-၃ တွင် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းသော ပုံဖော်ထားပါသည်။ ကျမ်းချက်ကို ဖတ်ပါ။ "ကောင်းကင်တမန်သရပ်တို့သည် ပလ္လင်တော်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ရပ်နေကြ၏။ သူတို့သည် အတောင် (၆)ခုစီရှိ၍ အတောင်တော်(၂)ခုဖြင့် မျက်နှာတော်ကို ဖုံးလျက်၊ အတောင်တော်(၂)ခုဖြင့်ခြေတို့ကိုဖုံးလျက်၊ အတောင်တော်(၂)ခုဖြင့် ပျံတတ်ကြ၏။ သူတို့ကလည်း ထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးလုံးသည် ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်လေ၏ ဟု တစ်ပါးကို တစ်ပါး ကြွေးကြော်၍ မြွတ်ဆိုကြ၏" ဟူ၍ရေးသားထားသည်။ ထို့ကြောင့် သရပ်များသည် ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်နှင့် ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆနိိုင်သည်။ ထို့ပြင် သရပ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ တောက်လောင်နေသူများ (Burning Ones) ဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအထဲတွင် ရာထူးအမြင့်ဆုံး သည် " မိက္ခေလ ကောင်းကင်တမန်" ဖြစ်သည်။ ရှင်ယုဒ ၉တွင် မိက္ခေလတစ်ပါးသာလျှင် ကောင်းကင်တမန်မင်းဟု ဖေါ်ပြခြင်းခံရသည်။ ဗျာဒိတ် ၁၂းရ-၈ တွင် " ကောင်းကင်၌ စစ်ဖြစ်၏။ မိက္ခေလနှင့် သူ၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် နဂါးနှင့် စစ်တိုက်ကြ၏" ဟူ၍ ပါရှိပြီး မိက္ခေလကို တွေ့ရသည့်အခါတိုင်း စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဒွန်တွဲနေသည်။ ထို့အပြင် ဣသရေလလူမျိုးအတွက် အထူးလုပ်ဆောင်သူအဖြစ်လည်း တွေ့ရှိရသည်။ (ဒံယေလ ၁၂း၁၊ ၁ဝး၁၃)

ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များက ကောင်းကင်တမန်မင်း(၃)ပါးရှိ သည်ဟု ယူဆကြသည်။ (၁) က္ခေလ- စစ်တိုက်သူများ၏ခေါင်းဆောင်၊ (၂) ဂါဗြေလ (Gabriel) ၏ အမည်မှာ ခွန်အား (သို့) အကြီးအကဲ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဘုရားသခင့်ထံမှ သတင်းစကားသယ်ဆောင်သူများ၏ ခေါင်းဆောင်ဟူ၍လည်းကောင်း။ လူစီဖါ (Lucifer) ကိုးကွယ်ခြင်း၏ခေါင်းဆောင်ဟူ၍ဖြစ်ကြသည်။ (၃) လူစီဖါ (Lucifer) သည် ကောင်းကင်တမန် (၃)ပုံ(၁)ပုံ သူနှင့်အတူပုန်ကန်သောကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံမှ နှင်ထုတ်ခံရသည်။

ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ဟူ၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အကြိမ် (၄၀) ကျော် ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့က အထူးတာဝန်ပေးအပ်ခံရခြေင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်စား သံတမန် (သို့) ကိုယ်စားလှယ်သဖွယ် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကမ္ဘာ ၁၆းရ-၁၄၊ ၂၂း၉-၁၉ တွင်တခါတရံ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ စကားပြောပြီး တခါတရံ ဘုရားသခင်ကိုယ်စား စကားပြောသည်။ အချို့အချိန်များတွင် နှစ်မျိုးစလုံး ပြောဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု လူ့ဇာတိမခံမီတွင် ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်အသွင်ဖြင့်လည်း ထင်ရှားပြခြင်းကို တွေ့ရသည်။

Rev.Van Hnuai Kim ၏ March 6,2016 FGA Tulsa Bible Study ကောက်နှုတ်ချက်။
fgatulsa.org မှ ကူးကားဖော်ပြသည်။

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm