တောင်းကြလော့၊ တောင်းလျှင်ရမည်


Bookmark

Review

ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ေပးမယ္။
(Sep 28, 2008, Sunday)
short Notes:
အေျချပဳက်မ္း- ဧဖက္-၃း၂၀-၂၁
ကၽြႏု္ပ္တို႕အားျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဆုေတာင္းေနေသာအရာမ်ားအား ထိေရာက္ေစေသာ တန္ခိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အထဲတြင္ပင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။
ထိုတန္ခိုးသည္ ဘုရား၏ တန္ခိုးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားျဖစ္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႕တစ္ေယာက္စီတိုင္းအား အလြန္ခ်စ္ေတာ္မူေသာ
သူလည္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္းႀကီးေပးေပးခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ "ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို အလြန္ ေကာင္းႀကီးေပးလိုေသာ ဘုရားျဖစ္သည္" ဟု ၀န္ခံလိုက္ပါ။
ထိုဘုရားရွင္က မည္မွ်၊ မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ သင္ေတာင္းေသာဆုအားလံုးကို ေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းၾကီးေပးခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ သူကိုယ္တိုင္က "ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္"(မႆဲ-7း7)ဟု ဆိုေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။
ေတာင္းစမ္းပါ။ ငါေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိထားေသာ္လည္း အၾကီးဆံုးျပသနာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕က ဆုမေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အရာအားလံုးကို ပိုင္သအုပ္စိုးေတာ္မူထေသာ ေကာင္းကင္အရွင္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂတိေတာ္ျဖစ္သည္။
ကို္ယ္ေတာ္က ..သင္တို႔မုန္႔ကိုေတာင္းလွ်င္ ေက်ာက္ခဲကို ေပးမည့္သူရွိသလား၊ သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လ်က္ပင္၊ ဆိုးမိုက္ေသာသူျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ့္သားသမီးအားေကာင္းေသာအရာကို
ေပးခ်င္သည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံုက သင္တို႕အဘသည္ ထိုမွ်မက သာ၍ေပးေတာ္မူမည္ ဟုဆိုသည္။
ထို႔အျပင္.. ေတာင္းၾကေလာ့...ဟူေသာ စကားႏွင့္မၿပီးပါ။... ေတာင္းလွ်င္.."ရမည္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ေလးနဲနဲေပးၿပီး ဆက္နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ . . .

Comments
Hits 1422

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm