သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းသောအခါ


Bookmark

Review

May 11, 2008 Sunday, Myanmar Service (Penticostal Day)

Short Notes:
တမန္ေတာ္ -၂း၁၇-၂၁
ပင္ေတကုတ္ေတေန႔ဆို သည္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးလက္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။
အဲဒိ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရာက္လာေသာအခါ သူတို႕အသက္တာ ထူးျခားစြာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။
ထိုေန႔ကိို ပင္ေတကုတ္ေတေန႔ျဖစ္တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္းလူမ်ိဳးတကာတို႔အေပၚ ငါ့၀ိညာဥ္သြန္းေလာင္းမည္ဆိုသည့္အတိုင္း
ထိုလူမ်ိဳးအထဲတြင္ သင္လည္းပါ၀င္ေနပါသည္။ ထိုတန္ခိုးၾကီးမားေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္တို႔မွ တတိယပုဂၢိဳလ္ဟာ သင္နဲ႔ကၽြႏု္ပ္အထဲတြင္
က်ိန္း၀ပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခုပ္တီးၿပီး ခ်ီးမြမ္းၾကရေအာင္။
သူသည္ ထူးျမတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကို လံုး၀ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာသူလဲျဖစ္သည္။
သမိုင္းကို တစ္ေခတ္ဆန္းေစေသာဘုရားသည္လည္း ထို၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္သည္။
သာမာန္ခြန္အားနဲ႔ မထိုးေဖာက္ႏိုင္္ေသာအရာပင္လွ်င္ သူ႔အားျဖင့္ ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ....

Comments
Hits 1487

Contact us

If you have a question about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!

roija[at]gmail.com

Worship Hours

Every Sunday, we have 3 Worship Services;

  • Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
  • Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
  • English service: 5:00 pm to 7:30 pm