အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်၊ ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြတောင်းပန်ကြလော့။ ချမ်းသာရမည် အကြောင်း၊ အချင်းချင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းကြလော့။ သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီး သောပဌနာ သည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏
ရှင်ယာကုပ်​‌ဩဝါဒစာ ၅း၁၆

(ဤနေရာသည် ဆုတောင်းချက်များတင်ပြနိုင်သောနေရာဖြစ်ပြီး မိမိဆုတောင်းခံချက်ကို Public ပြနိုင်သည့်အရာများကိုသာ ရေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။)