အငယ်ဆုံးသောသူများကိုပြုစုခြင်း

ကျွန်ပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေ့လာကြည့်ပါက မသန်စွမ်းသောသူများစွာကို တွေ့ရနိုင်ပါသည်။ သူတို့ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသည်မှာ နွေးထွေးသောမေတ္တာဖြင့် ဂရုစိုက်မှုပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရှောလုဘုရင်၏မြေး မေဖိဗောရှက်သည် ခြေမဆွံ့သောသူ ဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း ဒါဝဒ်မင်းကြီး၏ ဂရုစိုက်မှုမေတ္တာကြောင့် သူ၏အသက်တာတွင် မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ သန်းခေါင်းစာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူ လူဦးရေ သန်းပေါင်း (၅၀)ကျော်ရှိသည့်အနက်(၄.၅)ရာခိုင်နှုန်း(နှစ်သန်းသုံးသောင်းကျော် သောသူများ)သည် မသန်စွမ်းသူ များ (ဏနသစူန တငအ့ ိငျဘေူန)အဖြစ်နေထိုင်သွားလာ အသက် ရှင်နေကြသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ တို့သည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအ တွင်း မေ့လျော့ခံရမှု၊ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် အထင်သေးခံရမှု၊အစွမ်းအစဖော် ထုတ်ခွင့် နည်းပါးမှုများကို တွေ့ ကြုံနေရကြပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် သူတို့သည် အလွန်တန်ဖိုးကြီး သူ...

Continue reading