ပညာရေးဖြင့် နိုင်ငံသားကောင်းများပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆီသို့

သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပညာသည်အရေးကြီးကြောင်း များစွာဖော်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် သုတ္တံ ကျမ်းထဲတွင် ပညာအကြောင်းကို များစွရေးသားထားပါသည်။ ထိုသုတ္တံကျမ်းစာကို ရေးသောသူမှာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ပညာအရှိဆုံးသူအဖြစ် ကျမ်းစာကဖော်ပြပါသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံသို့ ညာဏ်ပညာကို တောင်း သောအခါ ဘုရားသခင်က ပညာအပြင်၊ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် လောကစည်းစိမ်ကို ပါပေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ညာဏ်ပညာလိုချင်သောသူကို ဆုချသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုသူသည် ဘုရားသခင် ထံမှရရှိသောပညာဖြင့် သူ့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သောအခါ တိုင်းပြည်တွင် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သာယာဝပြော ခြင်းရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရပါသည်။ ကျိုးကြောင်းမိတ်ဆက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးသည် ထိုနိုင်ငံ၏ လူ သားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် စေရေးအစီအစဉ်က အဓိကဖြစ် သည်။...

Continue reading