ကာလက်၏အမွေခံခြင်း

(ယောရှုမှတ်စာ ၁၄:၆-၁၅) ကာလက်သည် ယုဒအမျိုးသား ယေဗုန္နာသား (တောလည် ၃၄:၁၉)ဖြစ်၍ ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ခေါင်းဆောင် (၁၂) ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အဓိကခေါင်းဆောင်မဟုတ်သာ်လည်း မောရှေနှင့် ယောရှုတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို အဓိက ကူညီပေးသောသူဖြစ်သည်။ မောရှေနှင့် အသက် (၂၀) အထက်ရှိသောဣသရေလလူမျိုးများ ကတိတော်ပြည်ကို မဝင်စားရပဲ လမ်းခရီးမှာ သေဆုံးခဲ့ရကြသည်။(တော ၃၂:၁၂) သို့သော် ယောရှုနှင့်ကာလက်သည် ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားရပြီး ကာလက်သည် ဟေဗြုန်ပြည်ကို အမွေခံခဲ့သည်။ (ယောရှု၁၄:၁၃)။ ကာလက်သည် ဘာကြောင့် ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားပြီး အမွေခံရသလဲ? ၁။ ကာလက်သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို စွဲလမ်းခြင်းရှိသည် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ခါနန်ုပြည်ရောက်သောအခါ...

Continue reading

ထာဝရဘုရားကိုဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်ခြင်း

ထာဝရဘုရားကိုဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်ခြင်း

ခရစ်ယာန်များအကြားတွင် ပညာလေ့လာဆည်းပူးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်အယူဝါ(Anti-In tellectualism)အဖြစ်တွေ့မြင်ရတတ်ပါသည်။ အသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသကဲ့ ထင်မြင်နေကြသည်။ ဓမ္မပညာသင်ကြားသည့် အမှုတော်ဆောင်များကလည်း ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသွားတတ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အားမကိုးတော့ဘဲ မိမိပညာကို သာ အားကိုးတတ်ကြသည်ဟု သွန်သင်လာကြသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ဘုရားပေးသည့် ဦးနှောက်ဉာဏ် ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းကို ဆုတ်ယုတ်စေခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ဉာဏ်ကိုအမှီပြုခြင်းသည်သာ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆုတ်ယုတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ဘုရားဖန်ဆင်းထားသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် အသုံးပြုဖို့၊ လူကို အကျိုးပြုစေဖို့ရန် ပေး ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ဘုရား ပေး သည့် ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ ဦးနှောက်နှင့် အသိဉာဏ်ကို ဖွံ့ဖြိုး စေပြီး၊ ဘုရားဖန်ဆင်းထားသည့် စကြဝဠာကြီးတွင် ရှိရှိသမျှအရာ များကိုစူး စမ်းလေ့လာခြင်းသည်...

Continue reading