ဧဝံဂေလိဝေငှနည်း

  • Duration 08h
  • Total Enrolled 2
  • Last Update September 18, 2021

Description

ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြားရာဝယ် အခက်အခဲများစွာနှင့် ကျော်ဖြတ်ကြရသည်။ ထိုဧဝံဂေလိတရားကြောင့် အရှက်၊ သိက္ခာများကိုထားခဲ့ကာကိုယ်ကျိုးစွန့် ပေးဆပ်ရသည်။ ခရစ်တော်သည် ဤလောကီသို့ ဆင်းလာပြီး ဧဝံဂေလိတရားအတွက် ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်စွန့်ကာ ဤလောကသို့ ကြွမြန်းခဲ့ရသည်။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ထိုဧဝံဂေလိတရားအတွက် အရှက်၊ သိက္ခာအကျခံကာ ကိုယ်တိုင် သူချစ်တဲ့ လူသားများအတွက် အသေခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တမန်တော်များကိုယ်တိုင်လည်း ထိုဧဝံဂေလိတရားကြောင့် အသေခံ၊ ဒုက္ခခံခဲ့ကြရသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများအား ခရစ်တော်က အဓိက မိန့်မှာထားခဲ့သောအရာ သည်လည်း ထိုဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောဖို့ပင်ဖြစ်သည်။

ဧဝံဂေလိဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်သူ၊ မကြားဖူးသူများအား ဘယ်လို မိတ်ဆက်မလဲ၊ မည်သို့တင်ဆက်ရမည် ကို ဤသင်တန်းတွင် အဓိက စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။

About the instructor

0 (0 ratings)

1 Courses

2 students

Free

Target Audience

  • Level 1