ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

  • by FGBTC
  • Course level: Beginner
  • Duration 8h
  • Total Enrolled 4
  • Last Update September 18, 2021

Description

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

ဘုရားကိုဗဟိုပြုသောကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်လက်ခံသောသမ္မာကျမ်းမှသွန်သင်သောချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံများနှင့်ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ခေတ်၏ ကိုးကွယ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းပြမှုနောက်လိုက်ပြီးလက်တွေ့ကျသောကိုးကွယ်ခြင်းသို့ ဦးဆောင်ခြင်း။ ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုဦးဆောင်သောသူတို့ ရှိရမည့်စိတ်နေသဘောထား၊ အောင်မြင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်ကိုးကွယ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့များသိရှိထားရမည့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အချက်များကို သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Topics for this course

2 Lessons8h

Video

Praise & Worship Video5:57

PDF

Quiz

About the instructor

0 (0 ratings)

6 Courses

8 students

Free

Target Audience

  • Level 1