ခရစ်ယာန်မိသားစု

  • by FGBTC
  • Course level: Beginner
  • Duration 08h
  • Total Enrolled 0
  • Last Update September 18, 2021

Description

မိသားစုဟူသည်မှာ တစ်ဦးတယောက်သာမဟုတ်ဘဲ ဖခင်၊ မိခင်၊ သားသမီးများအားလုံးတို့နှင့် သက်ဆိုင် ပါသည်။

ဤဘာသာရပ်တွင် ဖခင်၊ မိခင်ဆိုသည့် စကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် သူတို့၏ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ယူ လျှက် ပေးဆပ်အသက်ရှင်မှုများ၊ သားသမီးများ(ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ)သည် မိဘများကို မည် ကဲ့သို့တုံ့ပြန်ကာ အသက်ရှင်ရမည်စသည့်အရာများမှစ၍ ဘဝတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ရမည့်ပုံစံများနှင့် အခြား စိတ် ဝင်စားဖွယ်ရာ ဗဟုသုတများစွာကို သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။

About the instructor

0 (0 ratings)

6 Courses

8 students

Placeholder
Free

Target Audience

  • Level 1