FGBTC Batch-5 (2000-2001) Students Record

၀၀၁ ဦးကံရွိန္
၀၀၂ ကံေအာင္
၀၀၃ ကီးထန္႔
၀၀၄ ကီးယိုက်ဳံး
၀၀၅ က်င့္ဇကပ္
၀၀၆ ခီဘိခ္ (ခ) ဦးခင္ျမင့္
၀၀၇ ဂင္ဆြင္းမုန္
၀၀၈ ငင္ေဆြာင္တြန္႔
၀၀၉ စိုးပိုင္
၀၁၀ စိုးမိုးႏိုင္
၀၁၁ ေစာကလို၀ါး
၀၁၂ ေစာညီညီေက်ာ္
၀၁၃ ေစာေနာင္
၀၁၄ ေစာသန္းထိုက္လြင္
၀၁၅ စိန္ထြန္း
၀၁၆ ဦးဆန္ေျပာင္း
၀၁၇ ေဆြေအာင္
၀၁၈ ဆြင္ဒိတ္မုန္
၀၁၉ ဇိန္ဟန္ဂမ္ထြန္း
၀၂၀ ေဇာ္ဒဲြ
၀၂၁ ေဇာ္လင္း
၀၂၂ ဇာမန္း
၀၂၃ ထန္ထြန္းပါအို
၀၂၄ ထန္ေထာင္း
၀၂၅ ထန္ရွဲလ္ဒို
၀၂၆ ထန္ဟား
၀၂၇ ဒဘန္လဒီး
၀၂၈ ေဒးဗစ္
၀၂၉ ဒယ္နီယယ္ေထာင္ခန္႔လ်န္
၀၃၀ ေဒါင္လြန္း

၀၃၁ ဒိုခန္႔လန္႔
၀၃၂ ေပါင္တြမ္း
၀၃၃ ပီတာလ်န္နီမန္
၀၃၄ ဘိုဘိုထိုက္
၀၃၅ မင္းသူ
၀၃၆ မာေနာ္
၀၃၇ မိုက္ကယ္ဘဲြ၀ွမ္ဆန္း
၀၃၈ ေယရမိ
၀၃၉ လဆိုင္း
၀၄၀ လေအာင္
၀၄၁ လွေထြး
၀၄၂ လမ္းေဆြာင္းေတြာင္
၀၄၃ လ်န္ခန္႔ေျပာင္
၀၄၄ ဦးဟရမ္က်ဲအို
၀၄၅ ဟာထြန္းေအာင္
၀၄၆ ေဟေထာင္း
၀၄၇ အင္ဒရူးထန္ခန္႔မန္
၀၄၈ ဦးေအးပို
၀၄၉ ဦးေအာင္၀တ္
၀၅၀ ေအာင္သန္းခိုင္
၀၅၁ ေအာင္ႏိုင္
၀၅၂ အယ္လ္လဒိန္
၀၅၃ က်င္လန္း၀ုန္
၀၅၄ က်င္းရွင္းဇမ္း
၀၅၅ က်ိန္ငိုက္မန္း (၁)
၀၅၆ က်ုိန္ငိုက္မန္း (၂)
၀၅၇ က်ိန္စန္နဲမ္း
၀၅၈ ခင္စန္းႏြယ္
၀၅၉ ခင္မီမီေအာင္
၀၆၀ ခင္၀င္းၾကည္

၀၆၁ ခိုင္ခိုင္မိုး
၀၆၂ ဂ်ာဆိုင္း
၀၆၃ ငိုခ်န္႔ဟုန္
၀၆၄ ငိုင္နဲမ္းလြန္
၀၆၅ ဇမ္ခ်န္႔ဒိမ့္
၀၆၆ ဇမ္လမ္းက်ိန္
၀၆၇ ညီစန္းဒိမ့္
၀၆၈ ေညာင္လ်န္း၀ုန္
၀၆၉ ေညာင္ဟဲြ႔ၾကည္
၀၇၀ ေညာင္ဇာနယ္
၀၇၁ တြန္းပါးရ္
၀၇၂ ေတာမ္ဆန္
၀၇၃ ဒိမ့္ခန္႔ဇင္
၀၇၄ ဒြန္ရွင္းေညာင္
၀၇၅ ဒြန္လြန္ေညာင္
၀၇၆ ဒိမ့္လ်န္းက်ိန္
၀၇၇ နန္ရြယ္
၀၇၈ နန္႔ခင္မာေဌး
၀၇၉ နန္႔၀ိုင္ခ်န္ေဗး
၀၈၀ နန္းကလ်ာလႈိင္
၀၈၁ နိန္ငိုက္လြန္း
၀၈၂ ေနာ္ခ်စ္ေသြး
၀၈၃ ေနာ္လားလားေစး
၀၈၄ ဖြာသက္ထြန္း
၀၈၅ ဗန္အဲလ္
၀၈၆ ေဘာက္ရာ
၀၈၇ ေဘာမ္ေမွ်ာ္
၀၈၈ မန္ေခါလ္ႏြမ္း
၀၈၉ မန္ေခါလ္၀ုန္
၀၉၀ မန္ႏြမ္းက်ိန

၀၉၁ မိုးမိုးေအာင္
၀၉၂ မိုင္ျဖဴျဖဴ၀င္း
၀၉၃ ျမင့္ျမင့္ေဆြ
၀၉၄ ယိမ္းေလာမ့္
၀၉၅ ရီရီလြင္
၀၉၆ ေရႊသန္းရီ
၀၉၇ လဇြန္လြမ္းေလာမ့္
၀၉၈ လားလ္ဇူေအး
၀၉၉ လဲ့လဲ့ေအာင္
၁၀၀ ၀ါ၀ါႏွင္း
၁၀၁ သန္းသန္းေဌး
၁၀၂ သူဇာ
၁၀၃ သင္းသင္းေအာင္
၁၀၄ သိမ့္သိမ့္လြမ္း
၁၀၅ ဟႏၷ
၁၀၆ ဟႏၷတြာန္ပဲန္း
၁၀၇ ဟယ္လင္သန္းသန္းခ်ဳိ
၁၀၈ ေဟာင္ညြယ္
၁၀၉ အိအိသိန္း
၁၁၀ အင္ကိန္လိန္း
၁၁၁ အင္ေခါလ္ေညာင္
၁၁၂ ေအးေအးမာ
၁၁၃ အက္စတာထြန္း
၁၁၄ အက္စတာဗုန္ေဒါ့ကင္မ္
၁၁၅ အက္စတာ၀ုန္ေခၚလ္ႏြမ္း
၁၁၆ အိြဳင္းခမ္းက်ိန္
၁၁၇ အိုင္ရင္းလားလ္တန္ပြီး