မှတ်တမ်းဝင် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ

  • သင်းအုပ်ဆရာ Rev Dr Dam Suan Mung အား ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်မှ အမှုတော်ဆောင်လိုင်စင် ပေးအပ်နေစဥ်။
  • သင်းအုပ်ဆရာ Rev Dr Dam Suan Mung ၊ India နိုင်ငံ Bangalore ရှိ ကျမ်းစာကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်က ပုံရိပ်။
  • သင်းအုပ်ဆရာ၏ ဘဝပုံရိပ်များ
  • သင်းအုပ်ဆရာ၏ ငယ်စဉ်ကပုံရိပ်များ