သင်းအုပ်ဆရာ Rev Dr Dam Suan Mung အား ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်မှ အမှုတော်ဆောင်လိုင်စင် ပေးအပ်နေစဥ်။