သင်းအုပ်ဆရာ Rev Dr Dam Suan Mung ၊ India နိုင်ငံ Bangalore ရှိ ကျမ်းစာကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်က ပုံရိပ်။