Luan Za Nem (Nem)

ဆရာမနဲမ်ဟာ အသံထူးခြားကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး အသံလဲကောင်း၊ အရမ်းလိမ္မာတဲ့ သားလေးတစ်ဉီးရဲ့ မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ Worship Leader တစ်ဉီးဖြစ်ကာ ဆရာခွလ်ပီးရဲ့အစ်မလဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလမှစပြီး အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဆက်ကပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ဂေါစိန်ကျေးရွာဇာတိဖြစ်ကာ ဘဝမှာ စိန်ခေါ်များစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း ဘုရားကို သစ္စာရှိလျက်ဆက်ကပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူနှင့်သူ့အဖွဲ့သီဆိုထားတဲ့ Dove Sister တေးစီးရီးလဲတွက်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။