Thin Yu Yu Moe

Date of full time: 1.5.2016
Race: Burmese
Spouse: Yan Naung Hein